2011/03/24

La Unió Europea dóna la raó a No Fem el CIM
La Comissió recorda que la normativa europea de medi ambient estableix per aquests plans comptar amb consultes directes a la població afectada, de forma obligatòria durant el procés de redacció.

23-03-2011 La Plataforma No fem el CIM ha obtingut resposta institucional del Comissari de Medi Ambient de la Unió Europea, senyor Janez Potočnik , la instància superior en matèria de medi ambient a Europa. Les tres preguntes de la plataforma ciutadana es van fer al Parlament Europeu el 14 de desembre de 2010, i van ser plantejades pels europarlamentaris catalans Raul Romeva (ICV) i Oriol Junqueras (ERC).

Les consideracions de la Comissió de Medi Ambient de la UE informen que el Pla Director encara no s’ha aprovat definitivament. Per tant, cal que l’administració catalana resolgui les al·legacions presentades i aporti tota la documentació requerida per un procés de transformació territorial d’aquestes magnituds, decisió que s’ha pres des de l’àmbit nacional, i on no s’ha tingut en compte la voluntat i l'autonomia dels governs locals.

En segon lloc, el Comissari informa que la normativa europea de mediambient actual (concretament la Directiva 2001/42/CE) estableix que aquests processos de planificació territorial han de comptar amb consultes directes a la població afectada, de forma obligatòria durant el procés de redacció. Des de la Plataforma No fem el CIM continuem demanant la participació del territori, ja que considerem que no ha existit en aquest Pla Director cap tipus de procés participatiu ni consultiu de cara a la ciutadania ni a les administracions locals, tal i com dicta la normativa europea. Aquest punt que és de gran importància per qualsevol projecte d’aquesta magnitud. Actualment aquest consens no hi és, ni a la societat civil ni en els Ajuntaments i ni en Consells Comarcals afectats.


Per acabar, des de No fem el CIM continuem creient en un futur més sostenible i de respecte al territori penedesenc, per tant reivindiquem la retirada del “Pla Director Urbanístic pel desenvolupament d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques al Penedès” que imposava el majoritariament rebutjat projecte LOGIS Penedès i que donava peu a l’Autovia A7 (que té alternatives molt menys agressives), ja que creiem que són infraestructures incompatibles amb el desenvolupament sostenible de la comarca, i no donen solucions viables a la crisi econòmica i a les desigualtats socials del territori del Penedès.

Pregunta del parlamentari Raul Romeva amb el suport d'Oriol Junqueras: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-010473+0+DOC+XML+V0//ES
Resposta del Comissari de Medi Ambient de la Unió Europea: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-010473&language=ES 

- més info: