2008/02/13

Valoració negativa dels Plans Territorials

Les entitats denuncien que el nou pla director obre les portes per l'entrada del CIM a la D.O.Penedès i al polémic Quart Cinturó

11/02/2008: Dimarts passat els
colectius per la defensa del Penedès
* ADEMA de Sant Sadurní d'Anoia,
* Salut i Medi Ambient, els Monjos
* Bosc Verd, Alt Penedès,
* Col·lectiu per la defensa, Moja,
* Grup Medi Ambient, Subirats,
* Geven, El Vendrell
* No Fem el CIM, Baix Penedès,
Al igual que es va fer la setmana passada a l'estació dels Monjos, aquesta setmana i des de les andanes de l'estació del Vendrell el grup d'entitats per la defensa del Penedès va fer una roda de premsa per valorar la planificació del Territori Penedès.
Fins a 30.464 camions amb el "Quart Cinturó" del Penedès?
Els dos plans (de Alt i del Baix Penedès) són coincidents en proposar l’autovia A-7, alternativa a la N-340. Però aquesta traça, llevat del tram Monjos-Vilafranca, ocupa uns terrenys que manlleva dels espais agrícoles. No té gens en compte el territori per on passa causant greu impacte a l’espai agrícola i fragmentant la unitat paisatgística de la comarca. És el quart cinturó encobert que desenbocaria a les portes del CIM.
[......]
El "Quart Cinturò" i el CIM condemna a la D.O.Penedès.
L’efecte inductor de l’autovia, no tant sols afavoreix la implantació del CIM, sinó també la creació, al llarg del seu recorregut, d’altres instal•lacions industrials i logístiques que desfarà, com un glaçó de gel, les esperances posades en la voluntat de posar mesura a un fenomen contrari al territori vitivinícola i que acabarà abocant el Baix Penedès al monocultiu logístic i a l’Alt a l’alteració de les seves pretensions de protecció del seu paisatge.
La logística impregnarà la plana agrícola del Penedès fent desaparèixer definitivament el fet diferencial respecte a altres territoris propers a la metròpoli: el paisatge agrícola.
[......]
Corredor de Mercaderies per fora del Penedès.
Per això sempre hem proposat el sistema que el mateix PSC en el seu moment va dissenyar, la variant de l’eix diagonal –Manresa-Igualada-Montblanc- com a nou corredor del transport de mercaderies fora de l’àmbit del Penedès i de les dues àrees metropolitanes.
Es demana la retirada dels dos Plans Territorials
Per tot això demanem la retirada dels dos plans pel que fa a les infraestructures previstes i de que els consells comarcals i els ajuntaments que han dit "no" al CIM i "sí" a una altra cultura de fer territori es pronunciïn i actuïn en conseqüència, la confiança amb ells està pendent d’aquesta actitud. [+info]