2009/02/23

Il•lògica logística

pdcim_11
Després de tants comentaris gratuïts com s’han dit sobre el Logis-Penedès, el Logis-La Bisbal i tots els logis que puguin arribar a sortir a partir d’ara per salvar la humanitat baixpenedesenca de l’atur, cal posar un toc de serenor i, sobretot, els punts sobre les is.

La introducció massiva de la logística no reduirà l’atur, ans el contrari, l’augmentarà. La crisi ha minvat considerablement el trànsit de mercaderies. Els polígons logístics de l’Alt Camp que s’han iniciat s’han aturat i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d’impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. Si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res no hi ha transport de mercaderies, què és la base de la logística. Probablement, si s’hagués construït el Logis el 2004, tal com pretenia la Generalitat, ara, quants dels hipotètics 4.000 treballadors dels Logis comarcals estarien en atur?

Un Baix Penedès que s’ha fet dependent de la construcció no pot apostar a ulls clucs pel sector logístic per sortir de la crisi. Dependre de la logística agreujarà encara més el problema ja que l’atur d’un sumarà a l’atur de l’altre.

El problema no és l’atur, és la conseqüència d’una comarca desestructurada que ha crescut per damunt de les seves capacitats d’organització econòmiques i ambientals.

En 10 anys hem doblat la població (1998=50.000 habitants; 2008=prop dels 100.000). Un creixement demogràfic del 100% en front del 20% que ha experimentat Catalunya.

Davant d’aquesta allau demogràfic, i tot i reconèixer el problema de la desmesura en els diferents plans que s’han intentat redactar –Pla Estratègic, Pla Territorial..- , les institucions segueixen fent ulls clucs als veritables problemes comarcals. Uns no han fet mai res i altres posen més llenya al foc amb les ARES -2.400 habitatges- que, una vegada ocupats, representaran una demanda de llocs de treball equivalents als que ofereixen les futures implantacions logístiques.

Quin atur es vol reduir si no deixem de créixer caòticament per sobre de les nostres possibilitats?

No només ens han de preocupar els números vermells de l’atur sinó també els que el generen: creixement demogràfic desaforat, absència d’estratègia per potenciar i coordinar els sectors econòmics, manca d’organització del sector empresarial, absència d’idees per ordenar el Penedès sota uns criteris racionals, manca de lideratge polític.. Sense tenir en compte aquests factors, entre altres, afirmar que el Logis reduirà l’atur és un sil•logisme fals sense valor que cau en la demagògia i es treu de la màniga quan hi ha manca d’arguments o es vol desviar l’atenció del veritable problema.

Pel que sembla però, no hi ha ganes de baixar de la poltrona. Llàstima! Si enterréssim els falsos interessos i les megalomanies polítiques i ens poséssim a treballar pel territori, tots a una, podríem concebre encara una bona vegueria o preferiu que guanyi la tesi dels que afirmen que el Baix Penedès ja no té remei?

Pau Batlle i Solé

2009/02/20

  • Vídeo de la roda de premsa de la Plataforma No Fem el CIM (18/02/2009):"La Generalitat vol imposar el Logis Penedès passant per damunt dels ajuntaments democràtics i la societat civil"

2009/02/18

La Generalitat vol imposar el Logis Penedès passant per damunt dels ajuntaments democràtics i la societat civil.

Amb l’excusa de l’atur i mitjançant la campanya propagandistica del PSC i l’immobislime de CiU, ERC i ICV el Conseller Nadal vol imposar un Pla Director que condemnaria el Penedès al monocultiu de la Logística.


La notícia de l’adjudicació del Pla Director d’infraestructures per part de la Generalitat és un desafiament contra la voluntat dels municipis afectats, que sempre s‘han mostrat contraris i que han protegit el terrenys on la Generalitat havia planificat el LOGIS.


Amb aquesta decisió, presa per damunt dels arguments raonats i lògics dels ajuntaments afectats, del Consell Comarcal i de gran part de la societat civil, la Generalitat ha iniciat un camí de desconnexió dels problemes comarcals, demostrant que els seus interessos estan lluny del nostre territori.


Definitivament, el govern, amb aquesta decisió, demostra tenir una actitud despòtica davant la realitat comarcal del Baix Penedès. Aquest acte representa una burda paròdia que els hi serveix d’excusa per seguir manipulant el territori com un calaix de sastre d’uns interessos molt particulars i discutibles del propi govern.


Contràriament al que certes veus polítiques afirmen que per reduir l’atur és necessari fer el Logis, es pot demostrar, amb arguments senzills, tot el contrari: fer el Logis no solucionaria els problemes de l'atur comarcal.


La logística, un sector en crisi.


Com s’està comprovant, el sector del transport és molt sensible a les crisi econòmiques, si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res, no hi ha logística. Probablement, si s’hagués construït el Logis el 2004 tal com la Generalitat tenia previst, ara, quants dels hipotètics treballadors previstos als Logis estarien en l’atur?


Degut a la crisi s’ha reduït considerablement el trànsit de mercaderies, i si no que li preguntin als camioners i empreses del sector del transport del Camp de Tarragona que es troben en una situació crítica d’atur, tancaments i acomiadaments, més que en altres sectors. L'activitat logística a Catalunya ha baixat un 20%.


Els polígons logístics de l’Alt Camp que s’han iniciat estan parats i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d’impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. El Parc logístic contruït a Vila-rodona havia de crear de 500 a 1200 llocs de treball, actualment està tancat i no hi treballa ningú.

Reduir l’atur, una excusa pel desastre.


L’atur és conseqüència d’una comarca desestructurada que ha crescut per damunt de les seves capacitats d’organització econòmiques i ambientals:


En 10 anys hem passat dels 50.000 habitants a prop dels 100.000 – un 100% en front del 20% de Catalunya-.


Això representa l'arribada al Baix Penedès d’una mitjana de 2.000 famílies anuals.


Davant d’aquest allau demogràfic, i tot i reconèixer el problema en els diferents plans que s’han intentat redactar –Pla Estratègic, Pla Territorial..- , les institucions segueixen fen els ulls clucs al veritable problema i posen més llenya al foc amb les Arees Residencials Estratègiques -2.400 habitatges més- que representaria una demanda de llocs de treball equivalents als que ofereixen els possibles logis previstos al Baix Penedès. Quin atur es vol reduir si no deixem de créixer. Amb aquesta regla de tres tant senzilla tindrem més llocs de treball, serem més i quan vinguin les crisi tindrem més atur.


Els mateixos gestors admeten que la crisi econòmica està més accentuada al Baix Penedès degut a una situació territorial caòtica i mal gestionada. Estem passant d’una comarca de “ciutat dormitori” a “comarca contenidor” on els actors públics només hi veuen oportunitats per col·locar els contenidors de “gruixuts objectes metropolitans” indiferents i insensibles a la precària realitat del territori on s’ubiquen.


La plataforma NoFemelCIM denúncia la malintencionada campanya propagandistica orquestrada pel PSC per, amb l’excusa de l’atur, imposar la requalificació dels terrenys on pretenen instal·lar el Logis Penedès en contra de la voluntat de la societat civil i dels ajuntaments afectats.


No cal ser massa llest per deduir que el Logis Penedès no és construirà fins que no hagi passat la Crisi, ja que actualment no hi ha diners. Evidentment llavors ja no caldrà fer el Logis i menys amb l'excusa demagògica de l'atur.

Atentament.

Plataforma No fem el CIM
L’Arboç, 17 de febrer del 2009