2009/02/18

La Generalitat vol imposar el Logis Penedès passant per damunt dels ajuntaments democràtics i la societat civil.

Amb l’excusa de l’atur i mitjançant la campanya propagandistica del PSC i l’immobislime de CiU, ERC i ICV el Conseller Nadal vol imposar un Pla Director que condemnaria el Penedès al monocultiu de la Logística.


La notícia de l’adjudicació del Pla Director d’infraestructures per part de la Generalitat és un desafiament contra la voluntat dels municipis afectats, que sempre s‘han mostrat contraris i que han protegit el terrenys on la Generalitat havia planificat el LOGIS.


Amb aquesta decisió, presa per damunt dels arguments raonats i lògics dels ajuntaments afectats, del Consell Comarcal i de gran part de la societat civil, la Generalitat ha iniciat un camí de desconnexió dels problemes comarcals, demostrant que els seus interessos estan lluny del nostre territori.


Definitivament, el govern, amb aquesta decisió, demostra tenir una actitud despòtica davant la realitat comarcal del Baix Penedès. Aquest acte representa una burda paròdia que els hi serveix d’excusa per seguir manipulant el territori com un calaix de sastre d’uns interessos molt particulars i discutibles del propi govern.


Contràriament al que certes veus polítiques afirmen que per reduir l’atur és necessari fer el Logis, es pot demostrar, amb arguments senzills, tot el contrari: fer el Logis no solucionaria els problemes de l'atur comarcal.


La logística, un sector en crisi.


Com s’està comprovant, el sector del transport és molt sensible a les crisi econòmiques, si no hi ha activitat no es mou res. Si no es mou res, no hi ha logística. Probablement, si s’hagués construït el Logis el 2004 tal com la Generalitat tenia previst, ara, quants dels hipotètics treballadors previstos als Logis estarien en l’atur?


Degut a la crisi s’ha reduït considerablement el trànsit de mercaderies, i si no que li preguntin als camioners i empreses del sector del transport del Camp de Tarragona que es troben en una situació crítica d’atur, tancaments i acomiadaments, més que en altres sectors. L'activitat logística a Catalunya ha baixat un 20%.


Els polígons logístics de l’Alt Camp que s’han iniciat estan parats i tenen greus problemes per rendibilitzar les inversions realitzades i per complir amb els compromisos adquirits amb els ajuntaments en matèria d’impostos, pactes econòmics i, sobretot, de llocs de treball. El Parc logístic contruït a Vila-rodona havia de crear de 500 a 1200 llocs de treball, actualment està tancat i no hi treballa ningú.

Reduir l’atur, una excusa pel desastre.


L’atur és conseqüència d’una comarca desestructurada que ha crescut per damunt de les seves capacitats d’organització econòmiques i ambientals:


En 10 anys hem passat dels 50.000 habitants a prop dels 100.000 – un 100% en front del 20% de Catalunya-.


Això representa l'arribada al Baix Penedès d’una mitjana de 2.000 famílies anuals.


Davant d’aquest allau demogràfic, i tot i reconèixer el problema en els diferents plans que s’han intentat redactar –Pla Estratègic, Pla Territorial..- , les institucions segueixen fen els ulls clucs al veritable problema i posen més llenya al foc amb les Arees Residencials Estratègiques -2.400 habitatges més- que representaria una demanda de llocs de treball equivalents als que ofereixen els possibles logis previstos al Baix Penedès. Quin atur es vol reduir si no deixem de créixer. Amb aquesta regla de tres tant senzilla tindrem més llocs de treball, serem més i quan vinguin les crisi tindrem més atur.


Els mateixos gestors admeten que la crisi econòmica està més accentuada al Baix Penedès degut a una situació territorial caòtica i mal gestionada. Estem passant d’una comarca de “ciutat dormitori” a “comarca contenidor” on els actors públics només hi veuen oportunitats per col·locar els contenidors de “gruixuts objectes metropolitans” indiferents i insensibles a la precària realitat del territori on s’ubiquen.


La plataforma NoFemelCIM denúncia la malintencionada campanya propagandistica orquestrada pel PSC per, amb l’excusa de l’atur, imposar la requalificació dels terrenys on pretenen instal·lar el Logis Penedès en contra de la voluntat de la societat civil i dels ajuntaments afectats.


No cal ser massa llest per deduir que el Logis Penedès no és construirà fins que no hagi passat la Crisi, ja que actualment no hi ha diners. Evidentment llavors ja no caldrà fer el Logis i menys amb l'excusa demagògica de l'atur.

Atentament.

Plataforma No fem el CIM
L’Arboç, 17 de febrer del 2009