2008/11/10

Montilla ignora al Penedès

Més de 100 persones es van concentrar aquest dissabte per fer sentir a José Montilla la veu del Penedès contra el CIM...

L’Arboç, 10 de novembre del 2008.

Són molts els moviments socials nascuts al Penedès degut a la planificació del Territori feta des dels despatxos de Barcelona per gent que ni coneix la realitat de les nostres comarques ni tan sols venen a veure-les més que quan hi ha inauguracions com la de dissabte.

No es estrany que quan els nostres representants venen (i surten de la seva bombolla) prenguin contacte amb la realitat i hagin de sentir les protestes d'un Penedès ignorat, un Penedès maltractat, un Penedès que ells voldrien submís ...
No hauria de sobtar a ningú que quan el nostre president ve a fer una inauguració al Penedès es trobi protestes contra l'obsolet Macropolígon Logístic i a favor de la Vegueria Penedès. Una Vegueria Penedès que haurà sens dubte de permetre decidir quin tipus de Penedès volem pel futur.

No hem d'oblidar que aquestes protestes són el resultat de l'ocultació d'un projecte de proporcions enormes com és el Logis Penedès (5 vegades el CIM Vallès) a tocar de pobles de 2500 i 5000 hab. i que acabaria afectat a tot el Penedès, que des de l'inici és va fer amb secretisme i que en saber-se l'abast real del projecte la població i les institucions van començar a posicionar-se en contra.

El Penedès demana la retirada "Total i Definitiva del Logis Penedès" i ho fa des del carrer amb 5 manifestacions, més de 70 actes convocats, més de 80 associacions en contra, més de 1000 al·legacions contra el Pla Territorial, més de 5.000 signatures recollides, però també ho fa des de les institucions amb el rebuig del Logis Penedes per part dels 2 Consells Comarcals de l'Alt i del Baix Penedès, amb 13 ajuntaments que s’hi oposen i amb el consell d'alcaldes del Baix Penedès en contra.

Des del Penedès reclamen tenir Una Vegueria Propia!!!
Volem un Penedès sense CIM, volem decidir el nostre Futur!!!


Plataforma No Fem el CIM
L’Arboç, 10 de novembre del 2008

2008/11/04

El CCBP diu rotundament ‘NO’ al Logis Penedès

Notícia publicada a el 3 de vuit: http://www.el3devuit.com/


El Vendrell
Ferran Rodríguez

El Consell Comarcal amb total unanimitat va acordar al passat ple una al·legació al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPC) en la qual diu, categòricament, que tots els grups comarcals representats a l’ens s’oposen al projecte d’instal·lació del complex logístic anomenat Logis Penedès.

El Consell Comarcal amb total unanimitat va acordar al passat ple una al·legació al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPC) en la qual diu, categòricament, que tots els grups comarcals representats a l’ens s’oposen al projecte d’instal·lació del complex logístic anomenat Logis Penedès.


Tal com dèiem a l’edició de la setmana passada, el Consell Comarcal va celebrar el passat dia 21 una sessió de ple extraordinària per tractar, entre d’altres temes, presentar una al·legació al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que es troba en la seva aprovació inicial.Com es recordarà, el Depar-tament de Política Territorial de la Generalitat va elaborar un avantprojecte que va ser sotmès a exposició pública per mitjà d’un edicte publicat al DOGC. Després el Consell Comarcal va organitzar a Calafell tres reunions de participació el mes de novembre de l’any passat. A continuació, aquest avantprojecte va ser considerat pel Consell d’Alcaldes del 18 de setembre que va arribar a unes conclusions, ratificades pel ple del Consell Comarcal del passat 8 de gener. Per això al ple del passat dia 21 l’ens comarcal va assumir com a propis els suggeriments resultants de les tres sessions de participació ciutadana.

Abast del pla
El primer punt de l’al·legació fa referència a l’abast del Pla Territorial, destacant que aquest només es limita a ordenar urbanísticament el sòl i a incorporar-hi les infraestructures de transport, però deixa al marge qüestions tan rellevants com l’abastament d’aigua o d’energia i la determinació dels equipaments socials o sanitaris d’una certa dimensió. Només es comenta que s’hi podran anar incorporant a mesura que els plans sectorials s’aprovin.També es destaca que no s’hauria d’admetre un pla que preveu un increment notori de la població i l’activitat econòmica sense preveure alhora les disponibilitats i les necessitats d’actuació en tots aquests serveis “que són imprescindibles perquè el territori funcioni i aporti una qualitat de vida digna als seus habitants”. Per això es demana a la Generalitat que es revisi la proposta del PTP per tal d’incorporar les previsions necessàries quant a la disponibilitat i infraestructures d’aigua, d’energia, de telecomunicacions, de gestió ambiental, de serveis sanitaris i socials i del catàleg de paisatge. Els següents dos punts destaquen que la proposta del Pla Territorial s’ha de redactar basant-se en autonomia local i des del punt de vista del Baix Penedès. Es destaca que la comarca no és la perifèria del Camp de Tarragona, ni de la Regió Metropolitana de Barcelona. A l’al·legació del Consell Comarcal es demana redactar “de forma immediata” el Pla Director Urbanístic del Baix Penedès basat en les següents premises: reforçar la capitalitat del Vendrell, compactant la ciutat residencial i econòmicament entorn al nucli històric, deixar un corredor entre l’assentament interior i Sant Salvador i Coma-ruga. A més es demana configurar una ciutat lineal equipada al llarg de la costa, aprofitant el pas del ferrocarril, per crear nodes interiors al voltant de les seves estacions i equipar aquest territori per servir la població resident i atraure activitats econòmiques que busquen una millor qualitat ambiental. A més es diu que cal protegir la plana interior i les muntanyes com a espais d’alta qualitat ambiental i paisatgística, protegir la vinya i oferir els terrenys amb més valor geoestratègic, entorn les sortides d’autopista, per a activitats econòmiques i logístiques amb alta intensitat en llocs de treball i concentrar les ocupacions urbanes i dotar el territori d’una xarxa física d’accessibilitat territorial.

L’ens comarcal considera que cal millorar la comunicació viària interna del Baix Penedès. Quant al tema de les infraestructures, a l’apartat de la xarxa bàsica de carreteres es creu que s’ha de millorar la comunicació viària interna de la comarca, resoldre les continuïtats del front de mar des de Cubelles fins al Francàs, per assegurar la coherència del conjunt i evitar la dependència de les vies bàsiques. Hi ha la possibilitat de reforçar la T-240 fins a connectar amb l’Arboç, serà el Pla Director qui determini la traça definitiva. Al sud, la circumval·lació que es proposava des de la C-51, enllaç d’Albinyana, trobaria en l’A7 un suport per tancar, amb una nova via, l’arc Santa Oliva-Bellvei. També es creu que s’ha de millorar la comunicació viària entre les comarques del Baix Penedès, Alt Penedès i Tarragonès. A més es considera que cal millorar la comunicació entre el Baix Penedès i Tarragona, així com la comunicació amb l’estació de l’AVE.

El Consell Comarcal manifesta en aquest escrit la total disconformitat amb el traçat previst de l’autovia de la carretera N-340.Amb aquesta proposta no hi va estar del tot d’acord el grup comarcal de CiU que a la mateixa reunió va presentar un vot particular dient que “estem disconformes amb el traçat previst de l’autopista A7 (N-340) i proposem que sigui l’opció B-autopista, proposada pel Ministerio de Fomento”.També en l’apartat de la xarxa bàsica de carreteres se suggereix que des del municipi de Cunit o de la zona de la costa hi hagi una connexió a l’autopista A-7, aproximadament a l’alçada de l’Arboç amb una rotonda a la zona de la plaça de la Puntaire.En aquest mateix apartat, per últim, es diu que “els habitants del Baix Penedès hauríem de poder utilitzar gratuïtament les autopistes en l’àmbit territorial de la comarca”. En aquest sentit es proposa que sigui el Pla Director el que determini el seu traçat. Per últim es destaca la importància per la comarca que l’AP7 tingui una sortida i entrada al terme de Banyeres del Penedès, tal com ja preveu al projecte de Pla Territorial.Quant als ferrocarrils, es proposa millorar la comunicació entre la comarca i Tarragona, tant pel que fa a la línia de la costa com la de l’interior. Es demana un augment de freqüència dels combois i millora del baixador de Roda de Barà-Bonastre, millorar el recorregut de les mercaderies i construir un baixador al municipi de Bellvei.

Es proposa poder soterrar la via ferroviària al seu pas per la costa perquè és un impediment per al creixementFinalment es proposa poder soterrar la via del tren al seu pas per la costa, “perquè suposa una barrera al creixement dels municipis i un perill per als vianants, permetent així, la permeabilitat de la traça urbana. L’al·legació del CCBP també aporta propostes quant a mobilitat. Es demana que el Baix Penedès formi part del Consorci del Transport del Camp de Tarragona amb bitllet tarifat i que hi hagi servei de transport públic als polígons industrials, una estació de tren intermodal i més equipaments d’àmbit comarcal com hospitals i residències.Pel que fa al projecte logístic Logis Penedès, senzillament es diu que “la comarca del Baix Penedès no vol el Logis Penedès, entenem que el lloc es podria aprofitar per alguna actuació d’interès estratègic com un centre de desenvolupament d’I+D.

Al·legacions d’ERC
Des del grup comarcal d’ERC, al ple del passat dia 21 es va remarcar la necessitat de redactar de forma immediata el Pla Director Urbanístic del Baix Penedès, el posicionament favorable a la Vegueria Penedès, el no al Logis Penedès, l’aprofundiment en nous serveis que generin oferta turística cap a l’interior de la comarca i la reiteració del desacord amb el traçat previst de la futura autovia A7 per sota la cobertera, entre Calafell i Bellvei. A més es va dir que “per tal de drenar el territori amb la gratuïtat dels enllaços a l’AP7 i de la C-32, es facilitaria la mobilitat a la comarca que hauria de tenir una entrada i sortida a l’AP-7 al terme de Banyeres del Penedès”.

Font: http://www.el3devuit.com/ (31/10/2008)