2008/09/02

ES VEN COMARCA BARATA

Com es pot, una vegada i una altra, justificar la implantació del Logis Penedès en base als llocs de treball? La logística genera vint llocs de treball per hectàrea. Això vol dir que ens mengem 180 hectàrees d’uns municipis amb una superfície molt per sota de la mitjana de Catalunya a canvi de 3.600 llocs de treball. Les últimes xifres ens diuen que s’està incrementant l’atur al Baix Penedès. Segons aquestes dades, el Logis seria la verge de Lourdes per superar l’atur, si no fos que:

- ARES. A més d’aquells habitatges sorgits de la iniciativa privada, en els següents anys la Generalitat està portant a terme la construcció de 2.400 habitatges nous, i això vol dir un total de 7.200 nous habitants. D’aquests, un o dos membres de cada família està en edat laboral, de manera que es generen 3.600 demandes de llocs de treball. Grosso modo, el Logis Penedès es nodreix d’aquests nous residents del Baix Penedès i actua molt poc o gens sobre la taxa d’atur actualment existent. Com a bons depredadors, devorem el territori per una compensació mínima. És com a La Bisbal, que diuen que servirà com a motor per a l’ocupació. Fals. El Corte Inglés ofereix 600 llocs de treball. Fan 850 nous habitatges. La població nouvinguda ja se’ls ha menjat i encara generarà més demanda.

- El PTPCT comptabilitza a la comarca 2.200 hectàrees de sòl urbanitzable (entre sòl industrial i sòl residencial). Posem que la meitat d’aquest sòl es destina a habitatge. Total: 6.600 nous habitatges. Increment poblacional de 198.000. I encara podríem sumar els habitatges de segona residència que, de mica en mica, segons els últims moviments, es converteix en primera. D’aquests n’hi ha uns 40.000. Això són 120.000 habitants més. L’increment de població és, per tant, a uns anys vista, d’unes 300.000 persones. Ens calen 150.000 nous llocs de treball. Si seguim allò d’”El Baix Penedès serà logístic o no serà”, per satisfer la demanda de llocs de treball amb logística necessitaríem un CIM de 7.500 hectàrees. I 7.500 hectàrees és tant com la suma dels municipis de Sant Oliva, Bellvei, Bonastre, Llorenç, Cunit i El Vendrell, i encara ens en farien falta unes quantes més.

Hem deixat anar les xifres. Malauradament són xifres reals i les hem tirat a la baixa. No les hem inventat. No tots els llocs de treball que es creïn es dedicaran a la logística, però les xifres ens il·lustren sobre com n’és de poc rendible.

El resultat no pot ser més desastrós. El Logis Penedès no només no resol el tema de l’atur, sinó que l’incrementa, amb l’augment, en paral·lel, de la població. L’atur és l’excusa de mal pagador per entaforar-nos macroprojectes que no suposen cap benefici pel territori.

És convenient seguir una argumentació raonable de tot el procés, del que s’oferta i del preu que pagarem. Quan valorem el cost d’un àpat, tenim en compte la relació qualitat/preu. En el nostre cas, el preu que pagarà el Penedès és altíssim, perquè el paisatge que es perd és irreemplaçable. Alguns sindicats i grups polítics a la recerca de clientalisme, no deixen d’esbombar l’argument de l’atur i el donen com a cert. I això no és només un disbarat, sinó un cas molt greu d’irresponsabilitat.

Govern ven comarca a reformar. Ganga. Ideal polítics sense escrúpols. Raó: Departament d’Obres Públiques i Urbanisme.

Carmina Malagarriga