2009/11/02

Els plans de CIMALSA al descobert a la TV

'No Fem el Cim' i els Alcaldes de l'Arboç i Banyeres denuncien la prepotència de la Generalitat en voler imposar el CIM més gran de Catalunya tot i la voluntat en contra del Penedès.

 •  Part 1 de 3


  •  Part 2 de 3


  •   Part 3 de 3


  Aquest dimarts dia 27 d'octubre el programa "Tu Denuncies" de Canal Català TV va convidar als alcaldes de l'Arboç i Banyeres i al moviment ciutadà No Fem el CIM per exposar públicament la manca de diàleg de la Generalitat.

  Els dos alcaldes van denunciar el fet de que el projecte afecta ja 400ha amenaçant de ser el CIM més gran de Catalunya enmig de la Denominaciò d'Origen Penedès i a tocar mateix de les poblacions.

  També es va denunciar que la Generalitat no preveu el transit de Mercaderies amb tren, ja que es preveu com a molt aviat pel 2025, això faria que el transit fos tot per carretera i crearia un col·lapse que afectaria a les ja saturades vies del Penedès amb 15.000 camions diaris més.

  Es va alertar de que la Generalitat en front de la Crisi tant sols és capaç d'apostar per la Logística (un sector en crisi) i que no generaria cap lloc de treball donat que els treballadors vindrien amb les empreses i donat que altres zones logístiques properes estàven totalment buides.

  La intervenció d'Ignasi Ragas per part de CIMALSA va estar plena de contradiccions des de afirmar que la participació ciutadana ja es feia a través dels alcaldes, a dir que el projecte afectava a 160ha quan els alcaldes asseguts van afirmar que el nou projecte afecta a 400ha.
   

  També va afirmar que es preveia la intermodalitat tot i que rapidament va quedar en entredit per la resposta dels 3 convidats que van treure a la llum que no es preveia cap linea de tren de mercaderies Tarragona-Barcelona i que el projecte Eix Mediterrani (pel 2025 com a molt aviat) no era segur que es fes passar pel Penedès i ja que hi havia l'opció de Saragossa que tenia més força.

  El programa va finalitzar amb la denuncia de "Falta de Participació Ciutadana" obligatoria en tot projecte i que la Generalitat ha evitat en tot moment. Els alcaldes van refermar-se en la seva negativa a acceptar un projecte que des de l'inici es va dur d'amagat i que es vol imposar per força.

  - més info: CanatCatalaTV "Tu Denuncies"
  - més info: Videos ( Part 1 de 3    -   Part 2 de 3   -   Part 3 de 3 )