2006/09/13

Inici de l'AGENDA 21 de Banyeres

Aquest dimarts al vespre al Centre Cívic de Banyeres s'ha dut a terme la primera sessió de treball de l'Agenda 21 de Banyeres. Davant d'un nombrós public, l'alcalde de Banyeres, Avelino Menéndez, la representant de la Diputació de Tarragona, Núria Rovira, i el representant de l'empresa Limonium SCP, Sergi Nogués, han fet la presentació oficial de les feines de l'Agenda 21 de Banyeres.

Aquesta iniciativa, subvencionada per la Diputació de Tarragona i coordinada per l'empresa Limonium SCP, preveu realitzar una auditoria ambiental i una diagnosi de la realitat del municipi, des de la participació ciutadana i amb l'opinió professional dels tècnics de l'esmentada empresa d'acord amb criteris d'equilibri i sostenibilitat entre l'economia, l'àmbit social i el medi. Aquesta auditoria esdevindrà un Pla d'accions a partir del qual l'Ajuntament haurà de desenvolupar les seves polítiques de futur. Més informació sobre les bases de l'Agenda 21 (http://www.agenda21-local.net o http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21)

Un vegada feta la presentació, en el prec de preguntes alguns dels veïns han fet constar les seves reserves quant a la veritable intenció de l'Ajuntament de Banyeres d'acceptar i fer complir les accions que esdevinguin de l'esmentat Pla d'accions, reclamant al Sr. alcalde el seu compromís clar. Davant aquesta petició l'alcalde ha fet una declaració d'intencions expressant la voluntat de fer-les complir. Tot i això, tenint en compte les actuacions habituals del consistori, creiem que els presents haguéssim agraït un compromís més contundent. No hem d'oblidar que el seguiment de les accions de l'Agenda 21 no és vinculant ni obligatori en cap cas.

També hi ha hagut mencions per part del públic a la incongruència que suposa iniciar l'Agenda 21 després de l'aprovació del POUM. Aquesta incongruència ha quedat palesa en el moment que s'ha anunciat el calendari de l'Agenda 21. Segons aquest, el POUM rebrà l'aprovació definitiva la mateixa setmana que s'han de conèixer els resultats de l'esmentada auditoria ambiental (prevista per finals de novembre de 2006). Com podran doncs aplicar el que sorgeixi de l'Agenda 21 al pla urbanístic? Com era d'esperar, aquesta pregunta no ha estat contestada.

Tot i el primer desconcert a causa de la falta d'informació i les reserves sobre la utilitat real de l'Agenda 21, els veïns i veïnes assistents han posat de manifest el seu esperit constructiu de col·laboració iniciant la discussió amb els 5 grups de treball establerts per l'equip tècnic de l'Agenda 21. En aquests grups s'han recollit les opinions dels assistents sobre quin és el poble que volem i quin no, consensuant respostes a les següents preguntes:
1- Com t'agradaria que fos Banyeres d'aquí 5 anys?
2- Com NO t'agradaria que fos Banyeres d'aquí 5 anys?
3- Com t'agradaria que fos Banyeres d'aquí 25 anys?
4- Com NO t'agradaria que fos Banyeres d'aquí 25 anys?

A part d'una certa crispació en els moments inicials, els tallers s'han desenvolupat correctament. La informació generada pels grups de treball ha estat recollida pels tècnics de Limonium, qui la processaran amb criteris tècnics per elaborar l'auditoria ambiental.

Cal destacar que tots els grups de treball han coincidit unànimement en valorar certs aspectes clarament incompatibles amb la construcció del CIM:
- Evitar un creixement desmesurat i insostenible de la població.
- Fomentar la cohesió social i la integració dels nouvinguts.
- Realitzar polítiques urbanístiques raonables que preservin l'entorn.
- Fomentar l'economia i el comerç local.
- Vetllar per la identitat de poble i el seu patrimoni cultural.
- I un llarg etcètera.

Des de la Plataforma No Fem el CIM, considerem que hem de fer sentir la nostra veu a tots els fronts possibles. Proposant solucions constructivament. Exigint els nostres drets amb contundència. Fent el possible per lluitar per la conservació i el desenvolupament sostenible de la comarca. Per això instem que facis la teva aportació a l'Agenda 21 per pressionar l'Ajuntament de Banyeres a escoltar els ciutadans. No els donem el plaer de dir que ens van consultar i no vàrem participar! Digues la teva!

Envia un correu electrònic amb les teves respostes a les preguntes abans esmentades a la següent adreça: a21banyeres@terra.es