2006/09/09

Tornen les xerrades informatives sobre el CIM

La Plataforma ha reiniciat les xerrades informatives sobre el CIM que, fa temps, ja s’havien dut a terme a Banyeres i l’Arboç. Aquestes sessions s’aniran succeint per diversos municipis de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i Garraf, amb l’objectiu d’informar a la ciutadania i d’ampliar el suport per aturar el CIM.

La sessió d’ahir, dia 8 de setembre, va tenir lloc a la Casa de Cultura de Llorenç del Penedès a les vuit de la tarda. L’interès generat es va confirmar amb l’assistència de públic, prop més de 100 persones. De fet, la sala era plena i, fins i tot, hi havia gent de peu.

Durant la xerrada, es van tractar temes diversos, donant una àmplia visió de l’impacte negatiu que el CIM tindrà pel Penedès; ja no només a nivell econòmic, sinó també demogràfic, social i mediambiental.

Els portaveus de la Plataforma van iniciar la sessió presentant de forma objectiva el projecte del CIM Penedès (ubicació exacte, dimensions, activitats logístiques que s’hi pretenen desenvolupar, etc.). Els presents van trigar ben poc en adonar-se per si mateixos de la barbaritat que suposa tenir aquest polígon al territori.

Amb el suport visual d’un mapa amb la planta del projecte i d’un projector, es van anar succeint imatges que van fer esgarrifar als assistents, alhora que s’anaven contrastant les dades obtingudes de la pàgina web de l’Administració i de l’empresa CIMALSA amb les extretes dels estudis realitzats per la pròpia Plataforma. Com és d’esperar, existeix una gran contradicció entre les primeres i les segones.

La xerrada va finalitzar amb el corresponent torn de preguntes, on s’ha de destacar la gran participació del públic, que va mostrar-se interessat per conèixer molt més d’una qüestió que, fins al moment, s’ha intentat mantenir al marge de l’opinió pública. També es va aprofitar per a recordar el total oblit que les administracions tenen vers el teixit social dels pobles.

A continuació, resumim els principals temes que es van tractar a la xerrada:

  • Descripció del projecte del CIM Penedès. Es van aportar dades quantitatives i qualitatives i es va fer una comparativa entre els càlculs obtinguts de la Generalitat i CIMALSA amb les de la Plataforma.
  • Presentació de la situació actual del territori català. La saturació urbanística i industrial de la costa ha dut a un interès tirà de la Generalitat per a convertir el Penedès en un pol estratègic de creixement indiscriminat, donada la seva situació geogràfica privilegiada dins del Principat. Amb tot, el CIM es fa des del punt de vista de Catalunya i no vetllant per les necessitats del Penedès. És important, doncs, unir esforços per a mantenir el paisatge singular i diferencial que té la comarca.
  • Impacte negatiu que el CIM té sobre el territori. En aquest cas, es van presentar les conseqüències negatives que el CIM Vallès ha tingut per les poblacions veïnes i que, per tant, s’incrementaran amb la construcció del CIM Penedès. Entre d’altres: un augment demogràfic desmesurat, un creixement econòmic i urbanístic descontrolat, una substitució del paisatge tradicional per un paisatge industrial, una destrucció dels valors i costums socials, treball poc qualificat i forani, etc.
  • Presentació de possibles alternatives al CIM Penedès, com el projecte d’una línia de ferrocarril destinada al transport de mercaderies per la vessant interna de Catalunya amb la creació de petits nuclis industrials de menor impacte ambiental.

Com a conclusió, la principal reinvindicació de la Plataforma és que es dissenyi un Pla Director del Baix Penedès, on es contempli un desenvolupament sostenible i equilibrat pel territori, posant especial èmfasi en les seves característiques i valorant-ne les mancances, tal i com ja s’ha aconseguit a l’Alt Penedès. Així mateix, es reclama la necessitat d’unió dels diferents municipis per a treballar conjuntament i no actuar per separat i, finalment, s’exigeix un posicionament i una implicació activa dels representants polítics.